Tao Te King

A Tao Te King cím jelentése: „Könyv a világtörvényről, és annak hatásáról”. Az eredeti cím „Lao-ce” ami egyben a szerző neve. Az i.e. IV. században keletkezett. mű lényege hogy megalkotja a tao, a világtörvény fogalmát, és a társadalmi problémák megoldásának a természetes állapothoz való visszatérést tekinti. Nyolcvanegy – részben rímes - rövid szakaszból áll, amelyek szilárd szerkezet nélküli, aforisztikus formában, sokszor homályos, de igen költői képekkel élénkített, kifejező nyelven íródtak.

Példázatainak talányos rövidsége teszi érthetővé, hogy már a kínai kommentátorok is vitatkoztak egymással a szöveg értelméről, és az európai fordítók értelmezése is jelentősen eltérő. A szerző törekszik a jobb kifejtésre, pontos meghatározásra, ezért sok hasonlattal, ismétléssel találkozhatunk. Mindent egybevetve, Lao-ce tao-fogalma az ókori kínai filozófia legmagasabb rendű kategóriája, egyik legnagyobb vívmánya.