Yin és Yang

Minden, ami a relatív világon belül van, változik. Annak, ami megszületik, meg is kell halnia, majd újra valamilyen formában meg kell jelennie. A változás két szélsőség, két pólus között zajlik. Az egyik szélsőség a tiszta Yin, a másik a tiszta Yang. Minél nagyobb a köztük lévő különbség, annál nagyobb az energia. A kettő váltakozása tartja életben a dolgokat.

A Yin-Yangról több szabályszerűséget is érdemes felismerni. Az első az, hogy egyik sem létezhet a másik nélkül, mivel nincs fent lent nélkül, nincs kicsi nagy nélkül, nincs éjszaka nappal nélkül és nincs nőiesség férfiasság nélkül. A kettő állandóan kiegészíti egymást, és egymásra fektetik alapjaikat.

A második szabályszerűség arra mutat rá, hogy minden Yin tartalmaz egy magot a Yangból, illetve minden Yang tartalmaz egy magot a Yinből. Minden nőiesben van férfias és minden férfiasban van nőies. Ez a mag teszi lehetővé, hogy szélsőséges esetekben egymásba alakulhassanak. Ez azt jelenti, hogy ha valamelyik polaritás túlságosan megnő, idővel átalakul az ellentettjévé. Természetes esetben ha az egyik csökken a másik növekszik. Ez az állandó egymásba alakulás az élet pulzálása.

Az eredeti ábrázolásokon két egymást kergető hal volt a szimbólum (az alsó piros, a felső kék) akik egymásra nézve szemükben tükrözték a másik jelenlétét, vagyis az ellentétes princípiumot. Mára az ábrát leegyszerűsítették és tévesen fekete-fehérré vált. A fekete-fehér ábrázolás azért helytelen, mert a fekete a színek hiánya, míg a fehér minden együtt. A helyes ábrázolásban a nőt Vízzel, a férfit Tűzzel jelölhetjük, ami a fekete színt kékre, a fehéret pirosra cseréli fel. A Yin-Yang egymáshoz való helyzetét tekintve az ábrán a Tűznek kell felfelé törnie, míg a Víz a mennyekből hull alá. A kettőből kapjuk a Tao színét, a lilát. A lila a teljes harmónia színe.

A Yin nőies, befogadó elem, amely nem azonos magával a nővel. Minden ami befogad és összesűrűsödik, alászáll és lecsendesít, hideg, földies, illetve tudati szinten a megnyugvással és a bölcsességgel kapcsolatos, a Yinhez sorolható. A szó a hegy árnyékos oldalát jelenti, míg a Yang a naposat. A Yang a férfiasságot sugárzó elem, ami szintén nem egyezik meg magával a férfival. Az energiának ez a típusa ad és kiterjed, felemelkedik és aktivizál, meleg, égies, illetve tudati szinten az aktivitással és együttérzéssel kapcsolatos. Az életünkben fellépő problémákat az energiák egyensúlyának felborulása okozza. Ez igaz mind mentális, mind testi problémákra. Ha ez utóbbiakat vizsgáljuk, vannak Yin, illetve Yang típusú betegségek.

Ha túl sokat alszunk, testünkben sok Yin halmozódik fel, amely idővel akár az egészségi állapotunkat is befolyásolhatja. Ugyanez történik, ha nem pihenjük ki magunkat, és föléljük Yang energiánkat. Ebből Yang típusú betegségek jöhetnek létre. Ahhoz, hogy ezek ne alakuljanak ki, a kettő megfelelő időközönkénti váltogatására van szükség, e nélkül életünk nem lesz egészséges és hosszú.